HOME
LEGISLACIÓ I ASPECTES ÈTICS
 
LEGISLACIÓ
 
CONSIDERACIONS
CONCEPTES BÀSICS I NOMENCLATURA
PROCEDIMENTS
 
EXTRACCIÓ RENAL
 
TRASPLANTAMENT RENAL
 
ANASTOMOSI ARTERIAL
 
ANASTOMOSI VENOSA
 
ANASTOMOSI URETERAL
 
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ
PROBLEMES I SOLUCIONS
ARXIUS DE VIDEO
BREU CURRICULUM VITAE
PUBLICACIONS
AGRAÏMENTS
CONTACTE
VERSIONS DE LA PÀGINA
 
ENGLISH VERSION
 
VERSIÓN EN ESPAÑOL

I. ESTERILITAT / DESINFECCIÓCal extremar la higiene per assegurar l’èxit del trasplantament


En cirurgia experimental no es treballa en ambient estèril.
Els principals motius:

  a/ les rates són més resistents a les infeccions que les persones.
  b/ el cost/benefici de condicionar els quiròfans no és rentable.

Com fer-ho:  a/ desinfectar la zona d’operació abans de començar (superfícies, aparells, etc...).
  b/ utilitzar tot el material estèril que sigui possible (solucions, gasses, sutures, xeringues, agulles, guants, etc...).
  c/ desinfectar tota la resta de material que no sigui estèril (instrumental quirúrgic, receptacles, ...) .
  d/ desinfectar l’instrumental quirúrgic entre l’extracció i el trasplantament.

II. PRECISIÓ I REPETITIVITATÉs molt important que el material quirúrgic es trobi en les millors condicions.
Com fer-ho:  a/ no utilitzar l’instrumental quirúrgic de trasplantament per altres tipus de cirurgies o procediments.
  b/ no permetre que ningú altre manipuli l’instrumental quirúrgic.
  c/ tenir cura personalment de l’instrumental (neteja, manteniment, emmagatzament, etc...).

Cal que tota la tècnica sigui feta amb cura per a que el trasplantament prosperi.
Com fer-ho:  a/ disposar el material sempre de la mateixa manera per reduir el temps de localització.
  b/ seguir una rutina de moviments metòdics i repetitius per estalviar temps i reduir les variacions intra-experimentals.

NOMENCLATURA BÀSICAIII. POSICIÓ ANATÒMICA

En parlar de la posició anatòmica de les rates i dels seus òrgans, s’anomena:

  a/cranial: per referir-se a la part superior de la rata on es situen el cap i les extremitats superiors.
  b/ caudal: per referir-se a la part inferior de la rata on es situen la cua i les extremitats inferiors.
  c/ dorsal/ventral: fa referència a les zones de l’esquena i ventre respectivament. Quan la rata està en decubito prono tenim accés a la zona dorsal, mentre que en decubito supino hi tenim accés per la zona ventral.
  d/ esquerra/dreta: sempre fent referència a la posició natural de l’animal mirant-lo des de la zona dorsal i situant a dalt la part cranial. Cal notar que quan obrim la rata en decubito supino el ronyó esquerre de la rata és el que trobem a la dreta dels vasos abdominals.

IV. ANATOMIA ZONA RENAL


Anatomia

V. TRASPLANTAMENTEl trasplantament rep diferents noms segons on es situï l’empelt:

  a/ trasplantament ortotòpic: l’empelt ocuparà el seu lloc natural. En el cas del trasplantament renal, el ronyó del donant reemplaçarà el lloc deixat pel ronyó nadiu del receptor que, obviament, es nefrectomitzarà primer.
  b/ trasplantament heterotòpic: l’empelt es col.loca en un lloc diferent del seu lloc natural. En aquest cas, la nefrectomia del ronyó nadiu dependrà del disseny experimental.

VI. ANASTOMOSISegons la natura dels extrems a anastomosar:

  a/ anastomosi tèrmino-terminal: quan els dos extrems a anastomosar (vasos / urèters / trams de l’intestí / etc...) s’encaren l’un amb l’altre en tot el seu diàmetre.
anastomosi urèter

  b/ término-lateral: quan només un dels dos extrems a anastomosar es talla en tot el seu diàmetre i s’encara amb una obertura lateral oberta a l’altre part a anastomosar. S’acostuma a usar patch aòrtic per l’anastomosi término-lateral de l’arteria renal. El terme patch aòrtic fa referència al tros de teixit aòrtic en forma de fus que es deixa a l’extrem de l’artèria renal per a facilitar-ne la sutura.
anastomosi venosa

VII. SUTURASegons la natura de la sutura aquesta pot ser:

  a/ sutura contínua: es fa un punt inicial deixant un extrem suficientment llarg per a finalitzar la sutura en el mateix lloc on s’ha iniciat anussant els dos extrems del fil. El fil ressegueix tot el perímetre a anastomosar i només es talla quan s’ha acabat l’anastomosi.
  b/ sutura discontínua: es fan diferents punts aïllats al voltant del perímetre a anastomosar. El fil es talla a cada punt.
anastomosi arterial

  c/ no sutura: s’utilitzen altres tècniques d’anastomosi que no requereixen sutura (i.e: mètode del cuff).

VIII. PUNTSEls punts aïllats poden ser de diferent nombre de nusos depenent del gruix del filament. En general, com més prim és el fil més nusos s’hi ha de fer. En trasplantament renal en rata s’utilitzen:

  a/ nus senzill: 1 única volta sobre el mateix fil. Se’n fan tres per cada punt de l’urèter.
  b/ nus doble: 2 voltes sobre el mateix fil. Se’n fan tres per cada punt final de sutures vasculars i altres.

disseny web: www.h2ocomunicacio.com  disseny web
 
  Website de trasplantament renal i Nefrologia iherrero@renal-transplantation.com