TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL
TRASPLANTAMENT RENAL EXPERIMENTAL

Protocol de supervisió en rates trasplantades

HOME
LEGISLACIÓ I ASPECTES ÈTICS
 
LEGISLACIÓ
 
CONSIDERACIONS
CONCEPTES BÀSICS I NOMENCLATURA
PROCEDIMENTS
 
EXTRACCIÓ RENAL
 
TRASPLANTAMENT RENAL
 
ANASTOMOSI ARTERIAL
 
ANASTOMOSI VENOSA
 
ANASTOMOSI URETERAL
 
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ
PROBLEMES I SOLUCIONS
ARXIUS DE VIDEO
BREU CURRICULUM VITAE
PUBLICACIONS
AGRAÏMENTS
CONTACTE
VERSIONS DE LA PÀGINA
 
ENGLISH VERSION
 
VERSIÓN EN ESPAÑOL
Despres del trasplantament, sempre s’injectarà una dosi d’analgèsia.

   A/ OBSERVACIÓ PARÀMETRES

        1. Aspecte

                  Pel en mal estat: 1
                  Secrecions oculars i/o nasals: 1
                  Postura relaxada en decubito prono: 5

        2. Conducta

                  Normal: 0
                  Apatia i immobilitat: 2
                  Irritabilitat i hiperactivitat: 2

        3. Pes

                  Guany pes a les 24h post-trasplantament: 2
                  Pèrdua >20% més enllà de 48h post-trasplantament: 5

        4. Funció Renal

                  Creatinina 300- 600 umol/L: 3
                  Creatinina > 600 umol/L: 5

   B/ APLICACIÓ MESURES CORRECTORES

        0:  no s’aplica cap mesura correctora
         1:  observar resta paràmetres
         2 a 4:  administrar 1 dosi analgèsia
         5 o més:  sacrifici

                 
disseny web: www.h2ocomunicacio.com  disseny web
 
  Website de trasplantament renal i Nefrologia iherrero@renal-transplantation.com